Szent László Katolikus Szakkollégium Debrecen

Társadalomtudományi Műhely

 


 

Szabályzat

Általános információk

A társadalomtudományi műhely megalakulása a 2013/2014-es tanév második félévére tehető, tagjai egyetemi tanulmányaikat ezen területeken végzik, a műhely megalapítására is jelen indíttatásból került sor.

A műhely célja

A műhely feladatának tekinti, hogy a kollégium lakóit bevonja a mai magyar társadalmat érintő kérdésekbe, ezáltal is segítve egy reális belső kép kialakulását, arról az emberek által alakított közegről, amelyben mindennapjainkat éljük.

A műhely munkája, működése

A műhely vezetőjét a tagok egyszerű szavazati többséggel választják meg az adott tanévre szóló mandátummal.

A csoportgyűléseket a műhely vezetője hívja össze, melynek időpontját legalább kettő nappal azt megelőzően egyezteti a műhely tagjaival. Csoportgyűlés csak abban az esetben tartandó, ha tagjainak minimum 2/3-a részt tud azon venni a megadott időpontban. A tagoknak a megtartott gyűlések legalább 50%-án jelen kell lenniük.

A gyűlések alkalmával jegyzőkönyvet vezet, melyet a vezető által kinevezett személy végez. A jegyzőkönyvek hitelesítését szintén a vezető által kinevezett személynek kell végeznie. A jegyzőkönyv vezetője és hitelesítője egyazon személy nem lehet. A jegyzőkönyv tartalmazza az adott alkalommal megjelentek nevét és aláírását.

A műhely köteles a szakkollégium által kitűzött féléves, ill. éves követelményeknek megfelelni. Munkatervet készít az elvégzendő feladatokról, melyben rögzíti, hogy milyen időközönként tartanak műhelygyűlést, valamint a tervezett elvégzendő feladatok listáját.

A műhely mottója: „Az élet folyamatos újjászületés. Legtöbbünk számára az az igazi tragédia, hogy meghalunk, mielőtt igazán megszülettünk volna.” (Erich Fromm)

 

A műhely példaképe

A társadalomtudományi műhely példaképe Enyedi György geográfus. 1949-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1958-ban szerezte meg egyetemi doktorátusi címét. 1960-ban a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének munkatársa lett. 1983-ban távozott az intézettől, amikor az MTA Regionális Kutatási Központjának főigazgatójává nevezték ki. 1991-ben az intézet kutatóprofesszora. Intézeti állásai mellett több egyetemen oktatott: 1962 és 1969 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem docense, majd 1976-tól címzetes egyetemi tanára. 1985 és 1990 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi tanára volt, majd 1990-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociálpolitikai tanszékének egyetemi tanára lett. Az egyetemről 2001-ben, az intézettől 2008-ban vonult nyugdíjba. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották. 1988 és 1996 között az akadémia nemzetközi titkára volt. 1998 és 1999 között az Országos Tudományos Kutatási Alap alelnöke volt. 1996-tól 1999-ig az MTA tudományos szakfolyóirata, a Magyar Tudomány főszerkesztője volt. A magyar és nemzetközi tudományos közéletben is szerepet vállalt: 1984-ben a Nemzetközi Földrajzi Unió alelnökévé választották, mely tisztséget 1992-ig töltött be. 1994 és 1997 között az Országos Környezetvédelmi Bizottság, 1995 és 1998 között az Országos Területfejlesztési Tanács tagja, 1998 és 2002 között a Magyar UNESCO - Bizottság elnöke volt. Több nemzeti és külhoni földrajzi társaság tiszteletbeli tagjává választották. Kutatásai során vizsgálta a társadalom és a gazdaság régiók (agrártérség–ipari) közötti, valamint településhálózaton (falu–város) belüli egyenlőtlenségeit. Emellett leírta az ezt kiváltó mechanizmusokat és kidolgozott egy erre felépíthető modellt. További elméleti eredménye a falusi régió koncepciójának kidolgozása, amely szerint a falusi térség nemcsak befogadója vagy elszenvedője a városi hatásoknak, hanem saját dinamizmusa van: idegenforgalom, környezetóvás, illetve adott esetben a városban dolgozók lakóhelye. Felállította és kidolgozta ezen kívül a globális városiasodásos (urbanizációs) ciklus modelljét. A rendszerváltás után időszakban az átmenet magyarországi térfolyamatait vizsgálta. 1998-ban Széchenyi-díjat kapott a hazai és a nemzetközi regionális kutatások területén elért kiemelkedő, iskolateremtő tudományos munkásságáért, 2004-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki.

A műhely logója:

Alkategóriák

A Műszaki Műhely bejegyzései