Lindenberger János plébános (1869-1951), aki 1918-1940-ig volt debreceni plébános, szolgálata idején, elődeihez hasonló dinamizmusának köszönhetően a debreceni katolikus egyház nagy lendülettel fejlődött. Többek között kibővítette az 1916-ban megnyitott Szent László Kollégiumot, amely az 1862-ben alapított Theresianum Katolikus Fiúnevelő Intézetben működött. A kollégium 1945-ben népi kollégiummá alakult át.

A Szent Anna plébánia 1928-ban megvásárolta a Debrecen, Simonyi u. 38. szám alatti villát, dr. Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával és a Váradi püspökség jövedelméből kieszközölt pénzből. Kellő tatarozás után 1928 őszén a kollégium a város legszebb helyére, a Nagyerdőre átköltözött.

Az épületet 1950-ben államosították, amelyet a rendszerváltás után a plébánia visszaigényelt, majd a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatásával átalakított és berendezett. 1995. február 1-jén 19 diák költözhetett az épületbe, ahol gondnoki lakást is kialakítottak. Plébánosi ajánlással lehetett jelentkezni a tágas kerttel rendelkező családias kollégiumba, ahol hetente hitoktatáson és havonta szentmisén vehettek részt a fiatalok. Igazgatója: Orosz Lőrinc prépost-plébános volt.

 

A Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium

 

2012 tavaszán megkezdődtek a kollégium bővítési és felújítási munkálatai, majd ez év, 2013 őszétől a nevében is változó, mint a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium nyitotta meg kapuit az egyetemisták számára Debrecen szívében, a Nagyerdőn.

A kollégiumban 3 emeleten összesen 36 férőhely található egy-, két-, három és ötágyas szobákban, szobánként külön zuhanyzóval. Minden emeleten van egy közös konyha, amely a főzéseknek és a jóízű beszélgetéseknek is színhelye.

A Szakkollégium lépcsőházában Szent László királyról készül szobrot helyeztek el, aki erősen keresztény hitével, bátor magatartásával, kiemelt erkölcsösségével, erényességével példaképe lehet az egyetemi ifjúságnak. Az épületben található egy kápolna, amely szentmisére, elmélkedésre, imádkozásra hívja a diákokat. A konferenciaterem tehetséggondozó műhelymunkák, előadások színhelye is lesz.

Kialakításra került egy számítógép-terem, de a szobákban is elérhető az internet. Az átalakított, kibővített és modernizált szakkollégiumi épület nemcsak egy teljesen megújult, a mai igényeknek megfelelő szállás, hanem valódi otthona lesz a városban tanuló egyetemista fiataloknak.

A Szakkollégium működését, életét segíti a tanév elején megválasztott Diák Bizottság, melynek tagjai nem csak a hétköznapokon segítik a lakókat, de a programok szervezésében, a kommunikációban és az új kollégisták felvételében is kiveszik részüket.

 

Szellemi, lelki gazdagodás lehetőségét nyújtja

 Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke a Szent László Katolikus Szakkollégiumot azzal a célkitűzéssel hozta létre, hogy összegyűjtse a Debrecenben tanuló tehetséges, erkölcsi tartással rendelkező egyetemista fiúkat, akik maguk is törekednek igényes katolikus, keresztény életvitelt kialakítani; fontos számukra az intellektuális képzés, a szaktudás erősítése, az aktív közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység és a lelkiség elmélyítése.

A most szerveződő szakkollégium programját a diákokkal közösen szeretnénk kialakítani, azzal a céllal, hogy az egyetemi képzésen túl, újabb információval is gazdagodjanak, valamint a tehetséges, saját szakmai-emberi fejlődéséért tenni akaró hallgatókat, és más, a tehetséggondozás iránt elkötelezett személyeket és szervezeteket összekovácsolja, fórumot biztosítson az együttgondolkodásnak és a közös munkának.

Mivel ez katolikus szakkollégium, ezért fontos, hogy ne csak a tanulmányokban, hanem a lélekben is rend legyen. Ehhez nyújtanak segítséget a hétköznapi szentmisék, amelyen hetente legalább egy alkalommal részt kell venni, és a közös esti zsolozsma. Fél évente egy több napos lelkigyakorlaton veszünk részt.

Mindezeken túl sokféle közösségi program (gyalog-, bicikli túrák, filmklub, főzőverseny, kirándulások) teszi még teljesebbé a diákok életét. Ezeket publikussá is tehetik az évente megjelenő kollégiumi évkönyvben.

A Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium jelenlegi igazgatója: P. Hofher József SJ, szakmai koordinátora: Molnár Katalin, hallgatói elnöke: Bánhegyi Viktor.