Szakkollégiumunk alapításakor kiemelt cél volt a környezettudatos szemlélet kialakítása. Ezt példázza a hulladékunk szelektív gyűjtése is, amelyet már az első tanévtől kezdve igyekszünk megvalósítani. 2015. januárjában ismét elszállítottuk az utóbbi két hónapban felhalmozott műanyag, fém és üveg szemetünket. Csaknem 500 liter PET palackot sikerült külön válogatnunk, továbbá 5 liter étkezési használt olajat is eljuttattunk az erre kijelölt átvevő helyre. Igyekszünk minél hatékonyabb válogatást megvalósítani, így a jövőben már a műanyag kupakokat is külön fogjuk gyűjteni.Kováts Bence

 

2014. december 2-án kollégiumunk hallgatóságának, dr. Bánfalvi Attila egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar - Magatartástudományi Intézetének intézetvezető helyettese tartott előadást a vallás és a tudomány kapcsolatának megváltozott értelmezéséről.
Docens Úr gondolatébresztő előadásában megvilágította a vallásosság jelentőségének (sajnálatos) térvesztését a mai kor embere számára és ennek a térvesztésnek a szellemre, lelkületre gyakorolt negatív hatásaira is kitért. Prezentációjában kiemelte az orvosi ténykedés előretörését számos olyan (tudomány) területen mely ez idáig nem tartozott a medicina tárgykörébe (medikalizáció).
Az előadáson részt vett kollégisták érdeklődőek voltak és dicsérő szavakkal méltatták vendégünket.
A prezentáció sikerére való tekintettel, következő félévben folytatjuk Docens Úrral a témában való elmélyülést.
Várjuk az újabb megtisztelő lehetőséget!


Bánhegyi Viktor – Hallgatói Elnök, Szakmaiságért felelős Diákbizottsági tag

IMGP9035_v1

Kollégiumunk több tagja 2014. november 16-án útra kelt, hogy az 1961. augusztus 23. és 26. között történt vadgázkitörés helyszínét megtekintse a Hajdú-Bihar megyei Nagyhegyes település mellett. Az esemény "a talaj felrepedésével, kráterképződésekkel, kúttűzzel, fúróberendezés elpusztulásával" járt. A gázkitörés alkalmával az agyagréteg a magas hőmérséklet hatására sziklakemény lett, aminek darabjait a kirándulás alkalmával mi is megtaláltunk. A baleset helyén ma egy 5-6 méter magas földsánccal, fákkal, és kerítéssel körül ölelt tó található. Napjainkban - a képek tanúsága szerint is - nyugodt, gondozott horgásztóként, kirándulóhelyként "funkcionál" a Kráter-tó nevet kapva.

Csapatunk ezután ellátogatott a Hortobágy település melletti Szálkahalmi madármegfigyelő-toronyba is, ahol a jellegzetes hortobágyi tájat néztük meg.

 

A gázkitörésről készült videó ITT tekinthető meg!